Menu Zamknij

Błaszczuk i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Ochrona prawna w obrocie gospodarczym

Jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin prawa. Razem tworzymy zespół prawników, zapewniający profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie działalności gospodarczej. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w grupach kapitałowych, wspieramy zarządy spółek w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, dbamy o strategię i ład korporacyjny naszych Klientów.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak również grup kapitałowych, prowadzących swoją działalność nie tylko na gruncie prawa polskiego.

Kierując się dobrem Klienta, wspólnie wypracowujemy najkorzystniejsze rozwiązania, zapewniając kompleksową ochronę prawną, rozumianą nie tylko jako zgodność podejmowanych decyzji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale uwzględniającą także finansowy interes Klienta.

Ochrona Indywidualna

Doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii świadczą również kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie spraw cywilnych (także windykacyjnych), rodzinnych (w tym rozwodów i separacji) oraz prawa pracy. Indywidualne podejście do każdego Klienta, poparte wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i wspierane doświadczeniem, gwarantuje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i zapewnia najwyższą jakość świadczonej opieki prawnej.

Obszary naszej działalności

Windykacja należności

W zakresie windykacji należności Kancelaria oferuje kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania.

Zobacz szczegóły >>

Negocjacje

Nasza Kancelaria świadczy usługi negocjacji prawniczych B2B (Business to Business) oraz B2C (Business to Consuments).

Zobacz szczegóły >>

Prawo administracyjne

Reprezentujemy swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz szczegóły >>

Prawo budowlane

Złożoność procesu budowlanego, skutkuje często komplikacjami na każdym jego etapie.

Zobacz szczegóły >>

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne należą do najbardziej delikatnych spraw, z jakimi może spotkać się profesjonalny pełnomocnik.

Zobacz szczegóły >>

Prawo cywilne

Szeroki grunt prawa cywilnego powoduje, że nasi Klienci napotykają różne problemy prawne, z którymi muszą się zmierzyć.

Zobacz szczegóły >>

Obsługa korporacyjna

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie działalności gospodarczej.

Zobacz szczegóły >>

Prawo pracy i ubezpieczeń

Prawo pracy, choć wywodzi się bezpośrednio z prawa cywilnego, pozostaje w większości odrębną, samodzielną gałęzią prawa.

Zobacz szczegóły >>

Ochrona danych osobowych

Nasi Prawnicy realizują kompleksowe przygotowanie i wdrożenie mechanizmów proceduralnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zobacz szczegóły >>

Skontaktuj się

Lublin: tel./fax 81 534 89 89

Warszawa: tel./fax 22 253 47 71

sekretariat@blaszczuk.eu

Kontakt Siedziba
Warszawa

Radca Prawny
Paweł Wypchlak
tel. 506-138-580
e-mail: pawel.wypchlak@blaszczuk.eu

Kontakt Filia
Lublin

Radca Prawny
Tomasz Mil
tel. 500-040-177
e-mail: tomasz.mil@blaszczuk.eu

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej, dotyczącej Formularza Kontaktowego.