Menu Zamknij

Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

WINDYKACJIA WIERZYTELNOŚCI – INFORMACJE OGÓLNE

W zakresie windykacji należności Kancelaria oferuje kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania – przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz w zakresie stosowania prawnych form zabezpieczeń spłaty należności.

Nasze procedury przewidują nie tylko bieżący monitoring przepływu należności, ale również ustalenie strategii postępowania w zakresie skutecznego, najszybszego i najbardziej efektywnego dochodzenia należności zarówno od polskich jak i zagranicznych kontrahentów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Świadczymy także pomoc prawną w postępowaniach karnych w celu ochrony interesów pokrzywdzonego wierzyciela.

Zapewniamy indywidualną obsługę każdej sprawy poprzez sprawowanie profesjonalnego nadzoru na każdym etapie postępowania. 

Zapewniamy naszym klientom dostęp do aktualizowanych na bieżąco raportów zawierających wszystkie informacje o stanie sprawy na każdym jej etapie, w tym do pełnej dokumentacji akt sprawy, czynności i zadań wykonanych przez Kancelarię.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI – PROCEDURY KANCELARII

Wypracowany na przestrzeni kilkunastu lat własny sposób realizacji zleceń windykacyjnych, doskonalony na bieżąco wobec dynamiki zmian obrotu prawnego, gwarantuje naszym Klientom całkowitą ochronę prawną przy optymalizacji kosztów.

Procedura obejmuje następujące etapy postępowania realizowane niestandardowo:

1) postępowanie polubowne (mediacje z dłużnikiem pośrednie, bezpośrednie, czynności terenowe w razie potrzeby)

2) postępowanie przedsądowe (mediacje z dłużnikiem, czynności zmierzające do ustalenia płynności finansowej dłużnika pod kątem skutecznej realizacji zlecenia)

3) postępowanie sądowe (wybór sądu gwarantującego sprawne przeprowadzenie postępowania)

4) postępowanie egzekucyjne (realizowane przy udziale skutecznych Komorników na terenie całej Polski, sprawdzonych przez Kancelarię pod kątem ściągalności i sprawności prowadzonych postępowań egzekucyjnych)

5) postępowanie zabezpieczające (postępowanie wpadkowe do poprzednich i realizowane zawsze gdy „jest na czym” zabezpieczyć interes Wierzyciela).

Etap polubowny i przedsądowy sprawowany pod nadzorem Koordynatora  ds. windykacji to etap realizowany przez wykwalifikowany personel pomocniczy Kancelarii, wyszkolony i ukierunkowany w taki sposób, by każda przekazana sprawa miała swój wymiar indywidualny i by była prowadzona w sposób skuteczny i efektywny, ale zawsze  z poszanowaniem praw dłużnika. Etap ten może zakończyć się ugodą pozasądową lub sprawa przekazywana jest do kolejnego etapu.

Etap sądowy to etap działań radców prawnych Kancelarii. Przydziału sprawy dokonuje Koordynator ds. windykacji. Etap ten kończy się uzyskaniem tytułu wykonawczego (ugoda sądowa/nakaz/wyrok).

Etap egzekucyjny to wybór właściwego (w rozumieniu charakteru sprawy nie właściwości miejscowej) Komornika, uzgodnienie strategii egzekucji, wskazanie sposobu zaspokojenia lub zabezpieczenia Wierzyciela i przede wszystkim stały kontakt z Komornikiem i monitowanie niezbędnych działań.

Błaszczuk & Wspólnicy