Menu Zamknij

NEGOCJACJE

NEGOCJACJE

W obrocie gospodarczym, charakteryzującym się także wielością podmiotów  i oczekiwań, bardzo często dochodzi do sytuacji, w której wypracowanie satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania, zdaje się być niemożliwe. Z jednej strony wielogodzinne rozmowy, terabajty korespondencji, a z drugiej – naglące terminy i świadomość oddalającej się perspektywy porozumienia, powodują często, że dochodzi do eskalacji negatywnych emocji, a strony są nie tylko zmęczone, ale przede wszystkim wątpią w samą ideę istnienia pojęcia porozumienia co do zasady. Takie sytuacje mogą powstać m.in. przy zawieraniu umowy, bądź też przy próbie rozwiązania konfliktu powstałego na gruncie umowy już zawartej (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy).

Bardzo często strony nie zdają sobie sprawy, jak ważną rolę w procesie negocjacji spełnia profesjonalny prawnik. Jako doświadczony doradca Klienta, dbający o jego interesy, stanowi realne oparcie w przebiegu negocjacji, minimalizując ich negatywne aspekty, takie jak nadmierny stres, często powodujący ograniczenie zdolności swobodnej oceny sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej transakcji.

Nasza Kancelaria świadczy usługi negocjacji prawniczych B2B (Business to Business) oraz B2C (Business to Consuments). Mając na uwadze dobro Klienta, nasi prawnicy zapewniają pomoc prawną podczas negocjacji, występując obok Klienta i zapewniając mu najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego, a także sprawne zakończenie procesu negocjacji.

Błaszczuk & Wspólnicy