Menu Zamknij

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

Szeroki grunt prawa cywilnego powoduje, że nasi Klienci napotykają różne problemy prawne, z którymi muszą się zmierzyć. Poczynając od oświadczeń woli, umów cywilnoprawnych, poprzez zasiedzenie czy dziedziczenie spadku, pomoc prawna może okazać się niezbędna nie tylko po to, by niwelować niekorzystne dla Klienta skutki prawne, ale przede wszystkim aby już na początkowym etapie transakcji czy postępowania, zapewnić Klientowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego.

Nasi prawnicy zadbają o możliwie jak najkorzystniejsze rozwiązania na każdym etapie sprawy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nie tylko ocenić ryzyko transakcji czy skutków ewentualnych decyzji Klienta, ale również zminimalizować negatywne konsekwencje decyzji już podjętych.

Pomoc prawna świadczona na gruncie prawa cywilnego, obejmuje m.in. sporządzanie umów lub ich weryfikację, ocenę skutków prawnych przeprowadzonych już transakcji, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji, sporządzenie pozwu lub wniosku i reprezentację klienta przed sądem.

Błaszczuk & Wspólnicy